Disclaimer

Lara Scot en Lisa Maduro, hierna te noemen Lara & Lisa, verleent u hierbij toegang tot www.laralisa.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Lara & Lisa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lara & Lisa spant zich in om de inhoud van www.laralisa.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.laralisa.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lara & Lisa.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.laralisa.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.laralisa.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lara & Lisa nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lara & Lisa.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lara & Lisa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wij schieten zelf graag mooie plaatjes, maar dat neemt niet weg dat je soms foto's van anderen tegenkomt op onze site. Het internet biedt immers eindeloze inspiratie! Wij proberen zoveel mogelijk de oorspronkelijke bron van de foto's te achterhalen en vermelden die dan ook in de post, zoveel mogelijk ook met een link naar de bron.

Het kan echter gebeuren dat we bij een foto niet weten wat de bron is, óf we zijn dit vergeten te vermelden. Als je weet wat de bron is, en ons een berichtje stuurt dan passen we dit graag nog aan op de site. En in het geval dat de foto van jou is en je geen prijs stelt op gebruik en vermelding, dan halen we het er uiteraard van af.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

 

Laat een bericht achter

*